Hanketoiminta EkoCentriassa

EkoCentria toteuttaa ruokapalveluiden, julkisten hankintojen ja opetustoiminnan kestävää kehitystä edistäviä hankkeita.

 

Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi - MAHVA

Hankkeen tavoitteena on lisätä pk-yrityksissä ja hankintayksiköissä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista maaseudun yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi, luoda ja vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken sekä edistää markkinavuoropuhelun syntymistä pk-yritysten ja hankintayksiköiden välillä. Hankkeen toteuttajat ovat Turun yliopiston Brahea-keskus (koordinoija), Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja EkoCentria. Lue lisää...

Lisätietoja Sari Väänänen sari.vaananen(at)sakky.fi

Portaat luomuun - Luomua ravintola

Portaat Luomuun -ohjelman tarkoituksena on auttaa ammattikeittiöitä lisäämään luomutuotteiden käyttöä osana kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Ohjelman tavoitteena on lisätä edelleen luomutuotteiden käyttöä ammattikeittiöissä sekä edistää julkisen sektorin hankintaosaamista ympäristöä säästävien elintarvikkeiden osalta.

www.portaatluomuun.fi tai www.luomuravintola.fi Lisätietoja Anu Arolaakso, anu.arolaakso(at)sakky.fi