Kestävät hankinnat

Kestävillä hankinnoilla pyritään pienentämään haitallisia päästöjä ja jätemäärää sekä edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä, tuotantoeläinten hyvinvointia ja tuotannon sosiaalista kestävyyttä. Ammattikeittiöiden valinnat voivat hyvin suunnattuina merkittävästi tukea tuotannon ympäristömyötäisiä toimintatapoja ja innovaatioita. Julkisen sektorin toimijoiden odotetaan toimivan esimerkkinä kestävien julkisten hankintojen toteuttamisessa.

Lisää kestävistä hankinnoista

lahisopas.fi

Hankinnat.fi

Motiva

Elintarvikkeiden hankintaohjeistus julkiselle sektorille