Kestävät julkiset ruokapalvelut - KETJU 2010

Ketju -hankkeen tavoitteena oli lisätä julkisten ruokapalveluiden sekä keskeisten sidosryhmien ymmärrystä laadukkaiden, turvallisten, jäljitettävien ja sesonginmukaisten maataloustuotteiden merkityksestä kestävän kehityksen, ruokakulttuurin sekä terveellisen ja tasapainoisen ravitsemuksen edistämisessä sekä edesauttaa kyseisten hankintojen toteuttamista.

KETJU -hankkeen visio vuodelle 2012 oli:

”Julkisen sektorin ammattikeittiöt suosivat vastuullisia ja kestävyyttä edistäviä hankintoja, viestivät niistä asiakkailleen ja sidosryhmilleen edistäen näin kuluttajien tietämystä ruokakulttuurista, laadukkaista maataloustuotteista sekä terveellisistä ruokailutottumuksista.”

KETJU -hanke jakautui kahteen tiedotuskokonaisuuteen:

Sidosryhmätiedotuksen tavoitteena oli herättää vastuutahojen kiinnostus ja innostus kunta/keittiökohtaiseen muutosprosessiin, jota vuorostaan tuettiin hankkeen toisella tiedotuskokonaisuudella, kohderyhmätiedotuksella. Näiden kahden tiedotuskokonaisuuden eri toimintoja olivat Kestävät hankinnat -tiedotus, Portaat luomuun -tiedotus, Luomupäivä sekä tiedotukseen liittyvät toiminnot (kuten sähköinen tiedotus, seminaarialustukset jne).

Ketju 2010 hanke päättyi 31.3.2011.