Lähiruokaseminaari järjestettiin viidettä kertaa 4.10.2011

Lähiruokaseminaarissa peräänkuulutettiin ruuan jäljitettävyyttä!

Lähiruokaseminaarin 2011 kansainväliset pääluennoitsijat, projektijohtaja Anya Hultberg Kööpenhaminan kaupungin Madhus -ruokatalosta sekä tutkija Mark Stein kertoivat, miten kestävät ruokavalinnat -teemaa on edistetty sekä poliittisella että käytännön tasolla Tanskassa ja Iso-Britanniassa.

Kuvia seminaarista löydät tästä linkistä (kuvat Tero Takalo-Eskola, Terotemedia)

Katso ohjelma

Ohjelma ruotsiksi.

Alustajien mietteitä:

Anni-Mari Syväniemi

"Jätetään lähiruoka -käsitteistä kiistely vähemmälle ja keskitytään enemmän tuotteisiin."

"Ruoka ja sen alkuperä sekä tuotantotapa kiinnostavat iso osaa kuluttajista."

"Tiedätkö, mitä syöt?"

"Otetaan ruoka puheeksi jokapäiväisissä tilanteissa; esim. kotona, työpaikoilla, koulussa, kaupassa, jne."

Matti Aho

"Ruokapolitiikka on paitsi kaikkien julkisen hallinnon alojen yhteinen asia, se on ennen kaikkea ruokaketjun toimijoiden asia."

"Ravitsemussuosituksia on mielestäni tarpeen laajentaa syöntisuosituksiksi."

"Pidän tärkeänä, että myös kansalliset suositukset pitävät sisällään ympäristönäkökulman. "

"Ilmastomuutosta ei voi torjua eikä muutokseen voi sopeutua ajattelematta ruokaa."

"Hallitusohjelmassa on uusi suunta maatalouspolitiikalle. Hallitus haluaa panostaa luomu- ja lähiruokaan vakavissaan."

"Vastuullisuuden ja jäljitettävyyden parantaminen suomalaisessa ruokaketjussa on helppoa, koska ketju on lyhyt."

"Tästä voi tulla meille merkittävä kilpailuetu."

Irma Kärkkäinen

"EkoCentria on herättänyt keskustelua ammattikeittiöiden elintarvikehankinnoista sekä toiminut asiantuntijaroolissa monissa valtakunnallisissa työryhmissä, seminaareissa ja hankkeissa vuodesta 1999"

"Ruokapalveluilla on rooli myös strategisessa päätöksen teossa"

"Kalleinta ruokaa on pois heitetty ruoka"

"Kestävien valintojen toteuttamisen voi aloittaa perunasta"

"Täytyy antaa riittävästi aikaa kestävien valintojen toteuttamiselle, vähintään 3-5 vuotta"

Mark Stein

"Hallituksella on tärkeä rooli hankintojen ohjauksessa"

"Ravinnolla on tärkeä rooli ihmisten jaksamisessa"

"Lapset on opetettu syömään helposti valmistettavaa ja huonosti ravitsevaa ruokaa"

"Ruuasta johtuvat sairaudet aiheuttavat valtavan osan sairaskuluista"

"Jos haluaa vähentää kasvihuonepäästöjä, helpoin tapa on pitää lihaton päivä"

"Lapsille täytyy opettaa ruuanlaittoa sekä opettaa, mistä ruoka tulee"

Anya Hultberg

"Vaihtaaksesi tuotteita luomuun, täytyy ensin varmistaa luomutuotteiden saatavuus sekä tehdä selkeät tavoitteet"

"Tee selväksi tavarantoimittajille, että haluat oikeasti luomua"

"Henkilöstölle täytyy antaa aikaa sisäistää uudet toimintatavat ja tuotteet"

"Jokaisesta keittiöstä löytyy varoja sekä mahdollisuus vaihtaa tuotteita luomuun"

"Käyttämällä ruoanvalmistuksella edullisia raaka-aineita voi joskus hankkia jotain hieman kalliimpaa"

"Puurojen ja keittoruokien arvostusta ruokalistoille tulisi parantaa"

"Muista sesongin mukaisuus! Kaikkia raaka-aineita ei tarvitse olla saatavilla koko ajana"

"Pienentämällä valikoimaa voi löytyä varoja luomun hankintaan"

"Kunnioita asiakastasi ja hänen ruokailutottumuksia! Kaikilla asiakkaille ei tarvitse olla sama ruokalista"

"Tarjouspyyntöön uusia näkökulmia-> panosta laatuun, laajenna kriteereitä. Näin useammilla toimittajilla voi olla mahdollisuus tarjota tuotteitaan"

"Ruuan standartointi huonontaa ruuan laatua"

"Kouluruuan syöminen on hienoa!"

Kirsti Mylläri

"Vuonna 2011 talousarvioon annettiin 42 000 € lisämääräraha"

"Ruokalistasuunnittelu on tärkeä, jos haluaa ottaa käyttöön uusia toimintatapoja"

"Täytyy uskaltaa vaatia päätöksen tekijöiltä mahdollisuutta uusille toimintatavoille"

"Tehdään mahdollisimman paljon ruokaa alusta asti itse"

"Ruoan alusta asti tekeminen omassa keittiössä on motivoinut henkilökuntaa ja vähentänyt poissaoloja"

"Henkilökuntaa voi motivoida täysin työhön kuulumattomilla tempauksilla, esim. vesijumppaa, tms"

"Kouluilla on syksylle ja keväälle on oma ruokalistapohja, joka vahvistetaan kuudeksi viikoksi kerrallaan. Näin pystytään ottamaan huomioon sesonginmukaisuus, teema-viikot ja hyödyntämään toimittajien kampanjat"

"Kunnan tarjouspyynnöissä arviointikriteereinä huomioidaan:

Ympäristöystävällisyys

Elinkaarikustannukset ( huolto, vuosikustannukset, kierrätys, ja romuttaminen)

Energiankäyttö ja energiatehokkuus

Polttoainekulutus, biopolttoaine, päästöt ja vuosimalli( kuljetustarjoukset)

Sisä- ja ulkovalasituksen uusi teknologia

Jaani Suominen

"IKEA on Suomen paras työpaikka"

"IKEA visio on luoda; “PAREMPI ARKIPÄIVÄ MONILLE ”

"IKEAlla on oma kestävän kehityksen strategia"

"IKEA ravintoloissa ja herkkumyymälöissä on tarjolla monta luomuvaihtoehtoa edulliseen hintaan"

"IKEAlla on hyvin tiukat vaatimukset tavaran toimittajille kestävän kehityksen toteuttamiseksi"