Kestävä kehitys jaotellaan usein neljään eri ulottuvuuteen;

ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.

Ekologinen kestävyys

Kestävän kehityksen perustana on ekologinen kestävyys. Se tarkoittaa kasvi- ja eläinlajien monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttämistä.
Ekologinen kestävyys on perusta, jolle ihmisten hyvinvointi rakentuu.

Muut kestävyyden näkökulmat koskevat ihmisten ja ihmisten muodostamien yhteisöjen kestävää hyvinvointia.

Taloudellinen kestävyys

Taloudellinen kestävyys on tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen.
Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa kohtaamaan tulevia uusia haasteita ja tekemään arvovalintoja.

Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnan jäsenten kesken.
Se käsittää myös kaikkien terveydestä ja työturvallisuudesta huolehtimisen.

Kulttuurinen kestävyys

Kulttuurinen kestävyys mahdollistaa kulttuurien säilymisen ja kehittymisen sukupolvelta toiselle.