Valtioneuvoston periaatepäätös


Valtioneuvosto teki 8.4.2009 kestäviä julkisia hankintoja koskevan periaatepäätöksen.

Päätöksen tavoitteena on kannustaa julkista sektoria kestävien hankintojen edelläkävijöiksi: esimerkiksi muille sektoreille ja kysynnän luomiseksi ympäristömyötäisille tuotteille.

Päätöksellä kannustetaan kestäviin hankintoihin kaikkia julkisia toimijoita – valtion keskus- ja aluehallintoa sekä kuntakenttää.

Päätös asetti yleistavoitteet hankintojen kestävyydelle sekä erikseen tavoitteet seuraaville viidelle keskeiselle ryhmälle: energia, rakentaminen ja asuminen, liikkuminen, ruokapalvelut, energiaa käyttävät laitteet ja palvelut.

Ruokapalvelujen tuottajia päätös ohjaa hankkimaan lisää luonnonmukaista, kasvisruokaa tai sesonginmukaisia elintarvikkeita.

Luonnonmukaista, kasvisruokaa tai sesonginmukaista ruokaa tarjolla vähintään

 

Vuonna 2010

Vuonna 2015

Valtion keskushallinto:

kerran viikossa

kaksi kertaa viikossa

Kunnat ja valtion paikallishallinto:

Suositus: kerran viikossa

Suositus: kaksi kertaa viikossa

 Tutustu valtioneuvoston periaatepäätökseen täällä.