Ympäristöpassi

Maa- ja metsätalousministeriön tuella vuosina 2010 ja 2011 toteutettu Ympäristöpassi-hankkeen tavoitteena oli nostaa ruokapalvelualan toimijoiden ympäristöosaamisen tasoa sekä luoda osaamisen osoittamiseen järjestelmä. Hankkeessa tuotettiin verkko-opiskelumateriaali sekä osaamistesti kestävistä raaka-ainevalinnoista ja hankinnoista, keittiötoiminnan ympäristövaikutuksista sekä ruuantuotannon käytäntöjen ohjaamisesta kestävään suuntaan. Ympäristöpassi-sivuston hallinnointi ja kehittäminen siirtyi Suomen ympäristöopisto Syklille 1.1.2012 alkaen. Ympäristöpassi löytyy osoitteesta www.ymparistoosaava.fi.