Hanketoiminta EkoCentriassa

EkoCentria toteuttaa ruokapalveluiden, julkisten hankintojen ja opetustoiminnan kestävää kehitystä edistäviä hankkeita.

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (Varuke) -hankkeessa laaditaan ja toteutetaan konkreettinen malli, jonka avulla julkiset ruokapalvelutoimijat saavat tukea ruokapalvelun strategisen ja konkreettisen vastuullisuustyön toteuttamiseen. 

Kehitysohjelman laatimisessa huomioidaan Suomen hallitusohjelman mukainen Ilmastoruokaohjelma ja siinä mainittu kestävä ruokajärjestelmä, kansallinen Hankinta-strategia sekä kuntien omia strategisia vastuullisuustavoitteita. Lisäksi otetaan huomioon valtioneuvoston periaatepäätös vastuullisista elintarvikehankinnoista (2016), hallituksen lähi- ja luomuruokaohjelmat sekä suomalaiset ravitsemussuositukset eri ikä- ja kohderyhmille. Kehitysohjelmassa huomioidaan myös YK:n Agenda 2030 ja Hankinta-Suomen tavoitteet, jotka liittyvät ruokajärjestelmään.

Hanke toteutetaan 1.11.2020 – 31.7.2023 välisenä aikana ja vastuullisena toteuttajana toimii Savon koulutuskuntayhtymä, kehityspalvelut/EkoCentria. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk, Ammattikeittiöosaajat ry (Amko) ja Ruokatieto Yhdistys ry. Hankkeen työpajoihin hankintaan teeman mukaisesti erikoisasiantuntijoita mm. Luonnonvarakeskukselta (Luke) ja Viestintävalkea Oy:ltä. Kuntaliitto toimii hankkeen yhteistyötahona.

Lue lisää ja seuraa hankkeen toteuttamista.

 

Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi - MAHVA

Hankkeen tavoitteena on lisätä pk-yrityksissä ja hankintayksiköissä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista maaseudun yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi, luoda ja vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken sekä edistää markkinavuoropuhelun syntymistä pk-yritysten ja hankintayksiköiden välillä. Hankkeen toteuttajat ovat Turun yliopiston Brahea-keskus (koordinoija), Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja EkoCentria. Lisätietoja ja aineistot

Lisätietoja Sari Väänänen sari.vaananen(at)sakky.fi