Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma – Varuke

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa syntyy toimintamalleja, jotka auttavat julkisia ruokapalveluita tuottavia toimijoita strategisen ja konkreettisen vastuullisuustyön toteuttamisessa.

Kehitysohjelmaan on valittu 10 eri kokoista ruokapalvelutoimijaa Kokeiluhaun kautta. Valitut ruokapalvelut osallistuvat työpajoihin ja laativat sekä kehittävät oman vastuullisuussuunnitelmaansa. Työpajoista ja niihin liittyvistä kehittämistehtävistä saadaan konkreettisia toimintatapoja, kuinka ruokapalvelutoimijat etenevät vastuullisuustyössään. Toiminnan keskiössä on aito kehittäminen, joka huomioi eri vaiheessa olevat ruokapalvelut.

Kehitysohjelma on kansallisen ilmastoruokaohjelman suurin hanke, jonka tavoitteena on jalkauttaa uusia, konkreettisia ja vastuullisuutta edistäviä toimintamalleja ammattikeittiöiden käyttöön.

Työtä tehdään yhdessä asiantuntijoiden, teeman mukaisten eritysasiantuntijoiden sekä ohjelmaan valittujen ruokapalvelutoimijoiden kanssa. Löydät asiantuntijat täältä ja mukana olevat ruokapalvelut täältä.

Toimintojen kuvaus ja aikataulu 1.3.2021 – 31.7.2023

Klikkaa kuvaa, niin saat sen suuremmaksi.


Yllä olevasta kuvasta näet Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelman aikataulun.

Pian valinnan jälkeen kehitysohjelmassa mukana olevat ruokapalvelut osallistuvat aloitustilaisuus, jossa suunnitellaan kokeilun toteutusta ja asiakkaiden osallistamistyöpajoja.

Työpajat toteutetaan aikavälillä 3/2021-6/2022. Työpajojen välissä ruokapalvelut tekevät kuhunkin työpajan sisältöön liittyvän kehittämistehtävän, joihin apua tarjoaa laaja asiantuntijaverkosto. Ensimmäisessä työpajassa (TP 1) 23.3.2021 valitut ruokapalvelut saavat tietoa vastuullisuuden osa-alueista ja arvioivat niiden vaikutuksia omassa toimipaikassa. Samalla käydään läpi kokeilujen kuulumiset, ohjeistus ruokapalvelukohtaiseen osallistamiseen sekä viestinnän perusteet. Toinen työpaja (TP 2) 10.6.2021 on kokeilujen päätöstilaisuus, jossa esitetään omat kokeilut sekä käydään läpi osallistamistyöpajojen opit. Samalla ruokapalvelut aloittavat laatimaan omia vastuullisuussuunnitelmiaan sekä asettavat mittarit ja indikaattorit ruokapalveluiden vastuullisuuden kehittämiselle ja seurannalle.

Syksyllä 2021 ja keväällä 2022 eri teemaiset työpajat jatkuvat. Teemoina ovat mm. hankinnat, ruokalistasuunnittelu, asiakastarpeet, työhyvinvointi, viestintä sekä vastuullisuusraportointi. Jokaisessa vaiheessa on tarjolla ruokapalvelukohtaista tukea ja neuvontaa. Syksyllä 2022 ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelmia tarkennetaan ja muokataan. Ruokapalvelut osallistuvat kehitysohjelman toiminnallistamiseen esimerkiksi viestimällä aktiivisesti omasta vastuullisuustyöstään eri tilaisuuksissa ja medioissa.

Tälle sivustolle kootaan tuloksia ja ideoita vastuullisuussuunnitelmien laatimiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmasta
Projektipäällikkö Sari Väänänen
EkoCentria/Savon koulutuskuntayhtymä
+358 44 785 4025
sari.vaananen@sakky.fi